Raport dla https://r.szamotuly.pl/

Autor raportu: Danuta Stawarz, July 7, 2020

Ocena zlecona przez: UMiG Szamotuły

Podsumowanie ustaleń z oceny

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Zakres oceny

Nazwa witryny https://r.szamotuly.pl/
Zakres witryny

Zawartość publicznej strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuł znajdująca się pod adresem https://r.szamotuly.pl/ z wyłączeniem interaktywnej mapy dostępnej pod adresem https://r.szamotuly.pl/mapa.php.

Wersja WCAG WCAG 2.1
Poziom zgodności Poziom AA
Dodatkowe wymagania dotyczące oceny

Podstawowe wsparcie dostępności

Oparte na technologiach
  • HTML5
  • CSS

Przegląd wyników audytu

Wyniki Poziom AA
Zasada Poziom A Poziom AA
1. Postrzegalność 9 / 9 11 / 11
2. Funkcjonalność 14 / 14 3 / 3
3. Zrozumiałość 5 / 5 5 / 5
4. Rzetelność 2 / 2 1 / 1
Ogółem 30 / 30 20 / 20

Szczegółowe wyniki audytu

Zasada 1 Postrzegalność

1.1 Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 Treść nietekstowa: (Poziom A) -->
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=2)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=2&content=opis)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=2&content=profil)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Brak alternatywy tekstowej dla grafiki z profilem wysokościowym trasy

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=2&content=pobierz)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/pomoc.html)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=0&content=profil)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/info.html)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.2 Media zmienne w czasie

1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

1.3 Możliwość adaptacji

1.3.1 Informacje i relacje: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.3.2 Zrozumiała kolejność: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.3.3 Właściwości zmysłowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=2)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=2&content=opis)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=2&content=profil)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=2&content=pobierz)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/pomoc.html)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/info.html)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.3.4 Orientacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.3.5 Określenie pożądanej wartości: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

1.4 Możliwość rozróżnienia

1.4.1 Użycie koloru: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

1.4.3 Kontrast (minimalny): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.4.5 Obrazy tekstu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.4.10 Dopasowanie do ekranu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=2)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=2&content=opis)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=2&content=profil)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=2&content=pobierz)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/pomoc.html)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/info.html)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=2)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=2&content=opis)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=2&content=profil)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=2&content=pobierz)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/pomoc.html)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/info.html)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.4.12 Odstępy w tekście: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.4.13 Treść spod kursora lub fokusa: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

Zasada 2 Funkcjonalność

2.1 Dostępność z klawiatury

2.1.1 Klawiatura: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=2)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=2&content=opis)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=2&content=profil)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/trasa.php?page_route=2&content=pobierz)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/pomoc.html)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Wyniki dla: (https://r.szamotuly.pl/info.html)
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.1.4 Skróty klawiaturowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.2 Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 Możliwość dostosowania czasu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

2.2.2 Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

2.3 Ataki padaczki

2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.4 Możliwość nawigacji

2.4.1 Możliwość pominięcia bloków: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.4.2 Tytuły stron: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.4.3 Kolejność fokusa: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.4.4 Cel linku (w kontekście): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.4.5 Wiele dróg: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.4.6 Nagłówki i etykiety: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.4.7 Widoczny fokus: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.5 Metody obsługi

2.5.1 Gesty dotykowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

2.5.2 Rezygnacja ze wskazania: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

2.5.3 Etykieta w nazwie: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.5.4 Aktywowanie ruchem: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

Zasada 3 Zrozumiałość

3.1 Możliwość odczytania

3.1.1 Język strony: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

3.1.2 Język części: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

3.2 Przewidywalność

3.2.1 Po oznaczeniu fokusem: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

3.2.2 Podczas wprowadzania danych: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

3.2.3 Konsekwentna nawigacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

3.2.4 Konsekwentna identyfikacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 Identyfikacja błędu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

3.3.2 Etykiety lub instrukcje: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

3.3.3 Sugestie korekty błędów: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

3.3.4 Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

Zasada 4 Rzetelność

4.1 Kompatybilność

4.1.1 Parsowanie: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

4.1.2 Nazwa, rola, wartość: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

4.1.3 Komunikaty o stanie: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

Próbka ocenianych stron internetowych

Powiązane zasoby WCAG 2